Naše společnost se stává čím dál vulgárnější. Vítězí u nás politické strany, které dávají přednost honbě za ziskem, ekonomické prosperitě, strachu z uprchlíků (i dětí uprchlíků), nesnášenlivosti, odporu k Evropské unii, kritice NATO. Tyto strany obsazují klíčovové pozice svými lidmi (média, ministerstva, různé poradní orgány, rady, atd.) a dostávají tak pod sebe neuvěřitelnou moc. Svůj postoj obhajují voliči, kteří jim dali hlas a díky kterým zvítězily. V jejich jednání chybí obyčejné dobré lidské vlastnosti. Nechávají se slyšet, že nikdy neodstoupí, že zabrání diktátu EU apod. Kupují si voliče líbivými gesty - ať už to je zdanění církevních restuticí, přidávání peněz seniorům, levné jízdné - které ale ve skutečnosti berou z peněz daňových poplatníků nebo ze státního dluhu. Vzpomenu-li si na evangelijní úryvky o milosrdném Samaritánovi (který platí za cizince) nebo o boháči, který staví nové stodoly a neví, že zítra zemře, myslím si, že lidé vůbec nechápou, na čem je evropská civilizace postavená. Tyto strany a osobnosti bohužel volí i křesťané (katolíci), kteří se skrývají za konzervativní hodnoty těchto stran. A není jich málo. Znám i jednoho kněze, který tyto strany volí a podporuje, i když je to jinak velmi dobrý člověk. 

      Směřování naší republiky na východ vedené naším panem prezidentem je alarmující. Jsou nám předkládány za vzor země jako Rusko a Čína, kde se porušují základní lidská práva a kde jsou pronásledováni křesťané a jinak smýšlející lidé. Jedná se o země, které spojily to nejhorší z kapitalismu a komunismu. Vytvářejí megalomanské projekty neberoucí ohled na životní prostředí ani na člověka (naproti tomu jde jasně encyklika Laudato si).

      Ještě ale není pozdě. Jsou zde lidé, kterým toto není jedno. V současné době např. probíhají protesty proti krokům současné vlády. U nás v Brně je organizuje křesťanka a redaktorka rádia Proglas Hana Strašáková. Když se podíváme na poslední protesty proti Marii Benešové (ministryni spravedlnosti), vidíme, že jsou opodstatněné, neboť Benešová se nechává slyšet, že zruší státní zastupitelství (mimo jiné dozorující kauzu Čapí hnízdo). Není to ale jen Hana Strašáková, proti tomuto směřování republiky i např. v prezidentských volbách se ozývaly a ozývají osobnosti jako Mons. Tomáš Halík, otec Marek Vácha nebo bývalý provinciál dominikánů Benedikt Mohelník OP. 
      Vím, že je z Vaší pozice těžké se nestranně vyjadřovat, ale myslím si, že nyní jde do tuhého. Vzpomínám na kardinála Berana, který vydal pastýřský list v osudném roce 1948. Nyní právě před volbami do Evropského parlamentu Vás naléhavě proto prosím o vyjádření se k současné situaci (ať už formou pastýřského listu nebo jinou) a zaujetí jasného postoje k celé politické situaci. Vím, že i v ČBK je např. postavit se proti Miloši Zemanovi těžké, ale snad je to možné. Snad také lze o tomto promluvit na schůzkách biskupů a vydat nějaký apel, dát nám nějakou naději. Vidím mnoho mladých lidí, kteří se zajímají a něco dělají. Kteří se postavili za záchranu životního prostředí, kteří se postavili za slušnost a demokracii. Připojte se prosím k nim. Děkuji.

 

Modlím se za Vás a prosím modlete se také za nás.
 

S pozdravem
 

Jan Krejčí (dopis poslán jednomu z českých a moravských biskupů. Situace se mi už zdála neúnosná...)